Möt vårt team

Vi är hängivna att hjälpa dig

Projektgruppen består av representanter från Karlskoga kommun, Alfred Nobel Science Park samt Nethouse AB. I projektets styrgrupp finns Karlskoga kommun. Örebro universitet, Nethouse AB samt Alfred Nobel Science Park.

Projektledare: Peter Svensson, Rektor Karlskoga kommun

ADM/EK: Per Rigbäck, Alfred Nobel Science Park