"Vad är verkligt? Hur definierar du det? Om du menar att det är vad du kan höra, vad du kan lukta, smaka och känna, då är verklighet helt enkelt elektriska signaler som tolkas av hjärnan."- Morpheus